Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 27/02

z dnia: 26 listopada
w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża.
Na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 2 pkt. 3 i art. 4 pkt. 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; zm. z 2002r. nr 113, poz.984/ zarządzam, co następuje:

& 1

Z dniem 26 listopada 2002 roku powołuję Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego na Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża i ustalam wynagrodzenie w następujacej wysokości:

- XXI kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 4 400 zł.
słownie:/cztery tysiące czterysta złotych/

- 8 stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 200% najniższego wynagrodzenia tj. w kwocie: 1 420 zł.
słownie:/jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych/

- dodatek za wysługę lat w wysokości 8% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, który z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego bądzie wzrastać o 1%, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:26
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2148 razy