Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 28/02

z dnia: 28 listopada
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w 2002 roku.
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. Nr 121, poz. 591/ oraz ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości zarządzam co następuje:

& 1

Ustalam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majatkowych Urzędu Miejskiego w Łomży na dzień 31.12.2002 roku
1. W drodze spisu z natury:
1.1 drukow ścisłego zarachowania i środków pieniężnych w kasie
1.2 paliwa
2. W drodze potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów:
2.1 środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
2.2 należności zobowiązań, pożyczek, kredytów
3. W drodze weryfikacji (porównań danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników):
3.1 gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych
3.2 należności i zobowiązań wobec pracowników
3.3 należności spornych i wątpliwych
3.4 należności i zobowiązań z tutułów publicznoprawnych
3.5 składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej
3.6 składniki majatkowe będące własnością innych jednostek

& 2

Wykonanie zarządzenia powierza się:
& 1 pkt.1 Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej
& 1 pkt. 2 i 3 Skarbnikowi Miasta
& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:28
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2431 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej