Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie 29/02

z dnia: 29 listopada
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
Na podstawie art.109 ust. 3 art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 zmiany z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 z 2000 roku, Dz. U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122 poz. 1315 zm. 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 477, Nr 46 poz. 499 art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/ oraz na podstawie Uchwały Nr 333 /LXII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu miasata Łomży na 2002 rok zarządzamco następuje:

& 1

Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na rok 2002 na kwotę 23 883 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

& 2

Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002 na kwotę 31 089 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2

& 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów - 131 052 461 złotych
2/ Plan wydatków - 125 559 412 złotych

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1, 2

& 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym.

& 5
Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:28
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2325 razy