Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 30/02

z dnia: 9 grudnia
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Miasta Łomża na uzupełnienie działki podstawowej.
Na podstawie art. 11, art. 25 i art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) i & 1 pkt 2 uchwały Nr 235 /XXX rady Miejskiej w Łomży z dnia 24 lutego 1993 roku w sprawie określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam:

& 1

Sprzedać nieruchomość gruntową, niezabudowaną, stanowiacą własność Miasta Łomża w postaci działek o nr/Nr: 50361/3 o pow. 3517 m2, 50361/5 o pow. 3063 m2 położoną przy Ul. Zjazd 21 w Łomży zapisaną w KW 21 201 Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży z siedzibą przy ul. Zjazd 21 w Łomży na uzupełnienie działki podstawowej o nr 50361/1 za cenę 65 800,00 zł.

& 2

Zastrzec przy wykonaniu sprzedaży w/w nieruchomości ustanowienie służebności gruntowej na działkach o nr/nr: 50361/3 i 50361/5 w postaci prawa dojazdu i dostępu do położonych na tych działkach wodociagu i kolektora sanitarnego na rzecz każdoczesnego ich właściciela.

& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:29
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2134 razy