Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 31/02

z dnia: 10 grudnia
w sprawie: wykonania pierwokupu nieruchomości.
Na podstawie art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zm.) uchwały Nr 235/XXX/ Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 1993 roku w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Miasta Łomży oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr 156/XXX/96 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 1996 roku zmieniajaca uchwałę Nr 235/XXX/ Rady Miejskiej w Łomży z dnia 24 lutego 1993 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Miasta Łomży oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , zarządzam ca następuje:

& 1

Wykonać prawo pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Łomży przy ul. Zielonej 11 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10841 o pow. 396 m2 (KW nr 358) w odniesieniu, do której sporządzona została umowa sprzedaży warunkowej z dnia 21.11.2002r. za Rep. A Nr 8737/2002 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Zofii Poreda w Łomży.

& 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:29
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2479 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej