Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie nr 33/02

z dnia: 19 grudnia
w sprawie: powołania zespołu do spraw współdziałania z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy opiniowaniu wniosku o sprzedaż napojów alkoholowych.
Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam co nastepuje:

& 1

Powołuję zespół zadaniem, którego będzie współdziałanie i udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej przy wykonywaniu zadań przez MKRPA.

& 2

W skład zespołu wchodzą:
1. Pan Michał Małachowski - Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Obsługi Podmiotów Gospodarczych - przewodniczacy zespołu
2. Pan Sławomir jablonowski - Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - czlonek zespołu
3. pani Mirosława Matejkowska - Inspektor Wydziału Zdrowia, Kultury i Sportu - członek zespołu

& 3

Zespół, o którym mowa w & 1 przeprowadzi wizję lokalną usytuowania wnioskowanego punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Rady Miejskiej Łomży.

& 4

Polecam ww. pracownikom wykonanie czynności, o których mowa w & 3 według merytorycznego zakresu czynności.
Protokół z przeprowadzonej wizji Zespół przekaże do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży, która wyda opinię o zgodności z prawem, lokalizacji i funkcjonowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

& 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:29
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2207 razy