Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 34/02

z dnia: 19 grudnia
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych.
Na podstawie art.11, art.25 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) i & 1 pkt 2, uchwały Nr 235/XXX/ Rady Miejskiej w Łomży z dnia 24 lutego 1993 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:


& 1

Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu:
1. na rzecz xxxxxxxx lokal nr 6 przy al.Legionów 36A, o pow.. użytkowej 37,47 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,047 części w działce nr 22860 o pow. 398 m2 za cenę 9 805,00 zł.
2. na rzecz xxxxxxxx, lokal nr 16 przy ul. Wojska Polskiego 27 o pow. użytkowej 47,60 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie woeczyste udział 0,025 części w działce nr 22791 o pow. użytkowej 509 m2 za cenę 11 872,50 zł.
3. na rzecz xxxxxxxxxxx lokal nr 40 przy ul.Dwornej 35 o pow. użytkowej 56,24 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczystw udział 0,015 części w działce nr 10548 o pow. 1303 m2 za cenę 14 275,00 zł.
4. na rzecz xxxxxxxxxxx lokal nr 45 przy ul. Polowej 55A o pow. użytkowej 32,61 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,009 części w działce nr 22803 o pow. 983 m2 za cenę 9 805,00 zł.

& 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:29
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2287 razy