Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 37/02

z dnia: 20 grudnia
w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża.
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591: zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 2 pkt 3 i art.4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 15 93: zm. z 2002 roku Nr 113, poz. 984/ zarządzam co następuje:

& 1

Z dniem 23 grudnia 2002 roku powołuję Pana Krzysztofa Choińskiego na Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża i ustalam wynagrodzenie w następującej wysokości: - XXI kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 4 400 zł.
słownie:/cztery tysiące czterysta złotych/

- 8 stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 200% najniższego wynagrodzenia tj. w kwocie: 1 420 zł.
słownie:/jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych/

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego


& 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:30
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2294 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej