Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 40/02

z dnia: 30 grudnia
w sprawie: zatwiedzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2002 r.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014: zm. z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 roku Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 133, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 156, poz. 1300, z art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089) zarządzam co następuje:& 1Harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta za IV kwartały 2002 roku obejmuje:

1. Dochody budżetowe - 132 688 868 złotych
2. Wydatki budżetowe - 126 995 819 złotych

3. Objaśnienia do harmonogramu dochodów i wydatków zostały zawarte w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały.& 2Zarządzenie Prezydenta Miasta podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.& 3

Zarządzenie Prezydenta Miasta wchodzi z dniem podjęcia.

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 10:46
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2223 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej