Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 42/02

z dnia: 31 grudnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
Na podstawie art. 109 ust. 3 art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami, art.99 ustawy z dnia 20 czr=erwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 10889/ oraz na podstawie budżetu miasta Łomży na 2002 rok zarządzam co następuje:& 1Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002 na kwotę 50 650 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.& 2Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1. Plan dochodów - 132 688 868 złotych
2. Plan wydatków - 126 995 819 złotych

3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1.& 3Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 11:15
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2167 razy