Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 41/02

z dnia: 30 grudnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
Na podstawie art. 109 ust. 3 art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zmiany z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122 poz. 1315, zm. 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 477, Nr 46 poz. 499 z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. nr 127 poz. 1089/ oraz na podstawie Uchwały Nr 333/LXII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2002 rok zarządzam co następuje:

& 1

Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002 na kwotę 3 365 złotych zgodnie załącznikiem Nr 1.

& 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1/ Plan dochodów - 132 688 868 złotych
2/ Plan wydatków - 126 995 819 złotych

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1.

& 3

Zarządzenie podlega przedłożeniu regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

& 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 11:31
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2127 razy