Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 44/02

z dnia: 31 grudnia
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2002 rok.
Na podstawie art. 126 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami, art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. u. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/, w związku z Uchwałą Nr 729/197/02 z dnia 24.09.2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2002 rok, z Uchwałami Zarządu Miasta Łomży, Uchwałami Rady Miejskiej Łomży uchwalonymi w IV kwartale 2002 roku oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomży IV-go kwartału 2002 roku, zarządzam co następuje:

& 1

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Łomży po zmianach w IV kwartale- jednostki budżetowej na 2002 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 i 2.


& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 12:22
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2148 razy