Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 3/11

z dnia: 14 stycznia
w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.
Na podstawie § 1 załącznika do Uchwały Nr 457/LXII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok, zwanego dalej Programem, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 21 do 25 stycznia 2011 roku.

§ 3.

Projekt Programu zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży: www.lomza.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14.
§ 4.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)formum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej miasta www.lomza.pl, poprzez zamieszczanie komentarzy do artykułu publikujacego treść Programu. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści wulgarnych, nieetycznych i niedotyczących Programu, zamieszczonych w komentarzach,
2)spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 25 stycznia 2011r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 14 sty 2011 13:17
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1318 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej