Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 9/11

z dnia: 27 stycznia
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej , na cele publiczne , pod Przedszkole nr 8 , przy ul. Studenckiej 13 w Łomży .
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, ze zm. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 / i § 5 ust. 2 , pkt 2 uchwały Nr 396 /LIV / 09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2010 roku, w sprawie określania zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony / opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 19 stycznia 2010 r. , Nr 4, poz. 59 / , zarządzam :

§ 1

Nabyć , na rzecz Miasta Łomży , do gminnego zasobu , na cele publiczne , pod Przedszkole nr 8 w Łomży, przy ul. Studenckiej 13 , nieruchomość gruntową , ujawnioną w KW 32628 , zapisaną w ewidencji gruntów Miasta Łomża jako działka o nr. 30646/1 , o pow. 0,0051 ha , od jej współwłaścicieli , Wojciecha Wojewody do 1/3 cz. , i jego dzieci , Patrycji Wojewody do 1/3 cz., Marcina Wojewody do 1/3 cz. , za cenę całkowitą 6 949,86 zł .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Jerzy Bittner
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 31 sty 2011 10:03
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1528 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej