Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 148/11

z dnia: 15 lipca
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok
§ 1.

Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych na kwotę 21 835zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych na kwotę 500zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 57 390zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań zleconych na kwotę 120zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów – 289 328 509 złotych
2/ Plan wydatków – 323 112 875 złotych
3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załącznikach Nr 1,2,3,4.

§ 6.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytwarzający inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 20 lip 2011 15:24
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1347 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej