Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 156/11

z dnia: 21 lipca
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 37, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami / zarządza się co następuje :
§ .1 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu :
1. na rzecz Beaty Kozłowskiej, lokal nr 15 przy ul. Rządowej 7, o pow. użytkowej 48,38 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 64/1000 części w działce nr 12466, o pow. 0,0254 ha, za cenę 32 196,46 zł,
2. na rzecz Ewy Beaty Stolarewicz , lokal nr 31 przy ul. Dmowskiego 3, o pow. użytkowej 42,46 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 17/1000 części w działce nr 22869, o pow. 0,0665 ha, za cenę 27 769,41 zł,
3. na rzecz Elżbiety i Mieczysława Bajkowskich, lokal nr 24 przy ul. Dmowskiego 2, o pow. użytkowej 46,10 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 23/1000 części w działce nr 22856, o pow. 0,0548 ha, za cenę 30 730,64 zł,
4. na rzecz Marianny i Romana Józefa Gomola, lokal nr 1 przy ul. Rządowej 12, o pow. użytkowej 54,51 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 355/10000 części w działce nr 10382, o pow. 0,0681 ha, za cenę 36 022,34 zł,
5. na rzecz Marii Makuch, lokal nr 6 przy ul. Krótkiej 6, o pow. użytkowej 64,19 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 58/1000 części w działce nr 10446, o pow. 0,0404 ha, za cenę 43 432,81 zł,
§ .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Nabywcom jako najemcom lokali mieszkalnych przysługuje zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo, które pozwala na wyłączenie z trybu przetargowego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1. Lokale wymienione w załączniku posiadają niezbędną do sprzedaży dokumentację, zaświadczenie o samodzielności, operat szacunkowy z dokumentacją graficzną , sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.
Zbycie nieruchomości wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz, 535 z późniejszymi zmianami / przy czym :
– sprzedaż lokali następuje zgodnie z art 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona od podatku od towarów i usług,
- oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Cena sprzedaży lokali mieszkalnych oraz I-sza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalona została po zastosowaniu 70% bonifikaty na podstawie
Uchwały Nr 66/XI/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku Rady Miejskiej Łomży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców – obejmującej lokal mieszkalny wymieniony w § 1, 1 - 3.
Uchwały Nr 73/XII/11 z dnia 6 lipca 2011 roku Rady Miejskiej Łomży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców – obejmującej lokal mieszkalny wymieniony w § 1, 4 - 5.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, wydanie zarządzenia w niniejszej sprawie uważam za uzasadnione.


Wytwarzający inf.: Zastępca Prezydenta Miasta
Beniamun J. Dobosz
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 21 lip 2011 08:52
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1485 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej