Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 158/11

z dnia: 29 lipca 2011r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 oraz na podstawie Uchwały Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok zarządzam co następuje:
§ 1.

Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 155 000zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych na kwotę 600zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 159 802zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów – 289 358 406 złotych
2/ Plan wydatków – 322 342 772 złotych
3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załącznikach Nr 1,2,3.

§ 5.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wytwarzający inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 3 sie 2011 15:23
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 1330 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej