Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 165/11

z dnia: 11 sierpnia
w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 83/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 6 maja 2011r w sprawie stawek opłat za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie.
Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 )

zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam nowe stawki opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie, określone w załączniku do Zarządzenia Nr 83/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 6 maja 2011r w odniesieniu do następujących odpadów:

1/ żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111* - kod odpadu 190112
dotychczasową cenę:
125,11 zł netto zmienić na 72,11 zł netto (50 zł za przyjęcie i utylizację odpadu,
22,11 zł opłata środowiskowa)

2/ materiały izolacyjne zawierające azbest - kod odpadu 170601*
materiały konstrukcyjne zawierające azbest - kod odpadu 170605*
dotychczasową cenę: 500 zł netto zmienić na 200 zł netto.
§ 2

Pozostałe stawki opłat wymienione w załączniku do Zarządzenia Nr 83/11 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytwarzający inf. Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski


* - odpady niebezpieczne
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 16 sie 2011 09:57
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1526 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej