Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 169/11

z dnia: 16 sierpnia
w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Łomża i ustalenia jej składu osobowego.
Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6, 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję na lata 2011 – 2013 Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Łomża, zwaną dalej Komisją, której skład osobowy określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zadania Komisji określa art. 38a ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy.

§ 3

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewni Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający inf. Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 18 sie 2011 10:09
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1369 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej