Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 177/11

z dnia: 17 sierpnia
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592 z późn. zm./w związku z art. 9g ust.2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela / Dz. U. 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm./ zarządzam,co następuje :

§ 1

Ustalam koszt pracy Komisji w przeliczeniu na jednego nauczyciela i koszty jednostkowe w sposób następujący :
a) wynagrodzenie eksperta – 50,00 zł
b)koszty administracyjne – 32,00 zł.

§ 2

Wydatki związane z obsługą Komisji obciążają budżet Urzędu Miejskiego.

§ 3

Wynagrodzenie dla ekspertów wypłaca Urząd Miejski po zakończeniu pracy Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 23 sie 2011 08:08
  • Opublikował(a): Chojnowski Wojciech
  • Zaakceptował(a): Chojnowski Wojciech
  • Artykuł był czytany: 1319 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej