Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 183/11

z dnia: 25 sierpnia
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674./ oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz. U. nr 260, poz. 2593 z póżn. zm./ zarządzam, co następuje :

& 1

W zarządzeniu nr 140/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w załączniku nr 6 do w/w zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1/ w pkt. 2 w miejsce wyrazu “Iwona Borawska” wprowadza się wyraz “Małgorzata Gruszczyńska”.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 25 sie 2011 10:57
  • Opublikował(a): Chojnowski Wojciech
  • Zaakceptował(a): Chojnowski Wojciech
  • Artykuł był czytany: 1328 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej