Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 176/11

z dnia: 17 sierpnia
w sprawie: zmieniające zarządzenie 162/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.08.2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na Osiedlu Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową”
Do Zarządzenia nr 162/11 z dnia 4 sierpnia 2011 wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie Art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” powołuję Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Maria Kamalska - przewodniczący
2. Elżbieta Kawalec - zastępca przewodniczącego
3. Anna Armista - członek
4. Stanisław Zabadała - sekretarz
5. Elżbieta Leszczyńska - członek
6. Ryszard Filipkowski - członek
7. Marek Sobieszuk - członek
8. Zenon Szulc - członek
9. Adam Szymański - członek”


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wytwarzający Inf. Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 29 sie 2011 12:30
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1313 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej