Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 203/11

z dnia: 16 września
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2010/2011.
Na podstawie § 5 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 177/XXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami (uchwała Nr 320/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., uchwała Nr 59/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011r.) w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2010/2011 w następującym składzie:
1. Pani Mirosława Kluczek - Zastępca Prezydenta Miasta Łomży - Przewodnicząca Komisji,
2. Pan Andrzej Michał Piechociński - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży - członek Komisji,
3. Pani Alicja Tomaszewska - Starszy wizytator - przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży - członek Komisji,
4. Pan Kazimierz Borawski - Starszy wizytator - przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży - członek Komisji,
5. Pani Bernadeta Krynicka - przedstawiciel Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Łomży - członek Komisji,
6. Pan Konrad Haponik - przedstawiciel Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Łomży - członek Komisji,
7. Pan Andrzej Wojtkowski - przedstawiciel Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej Łomży.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniaski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 16 wrz 2011 14:59
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1403 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej