Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 259/11

z dnia: 9 listopada
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz § 8 ust 1 – 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz. U.04.207.2108/ zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołać komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący Jerzy Bittner
Członkowie Renata Niklewicz
Krzysztof Jarzyło

§ 2

2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przedstawionej w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Łomży o przetargu z dnia 13.10.2011 roku, który zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada 2011 roku, o godz. 10ºº, w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pokój 201 A, II piętro.

§ 3

Do zadań komisji należy w szczególności:
1. Poinformowanie uczestnika o zasadach przeprowadzenia przetargu i zapoznanie z regulaminem przetargu.
2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 5

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.
Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 16 lis 2011 13:24
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1442 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej