Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 279/11

z dnia: 30 listopada
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 oraz na podstawie Uchwały Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok zarządzam co następuje:


§ 1.

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 484 215zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań zleconych na kwotę 30 350zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów – 289 230 747 złotych
z tego: bieżące: 224 337 687zł
majątkowe: 64 893 060zł,
2/ Plan wydatków – 319 843 086 złotych,
z tego: bieżące: 212 440 661zł,
majątkowe: 107 402 425zł,
3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załącznikach Nr 1,2.

§ 4.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2011 09:10
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1284 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej