Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 449/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. Dz. U. z 2013, poz.938; Dz. U z 2013 r. poz.1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594; zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:26
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1292 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej