Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 454/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 2 oraz art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Rada Miejska Łomży uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Łomża na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Łomży, przy ulicy Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30689 o pow. 0,1750 ha, stanowiącej własność Miasta Łomża, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00075468/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:34
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1385 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej