Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 459/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Nadać nazwę ul. Pszczela drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 40626, stanowiącej własnośćMiasta Łomża, na odcinku od ul. Wiosennej do drogi o nr geodezyjnym 40608, która nie posiada nazwy

2. Położeniu ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:42
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1702 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej