Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 460/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity ; Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. poz. 645) oraz art . 35a  ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn. zm.) Rada Miejska ustala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „ Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do realizacji w latach 2014 - 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:43
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2081 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej