Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 3/I/14

z dnia: 3 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zmiany poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072)   Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej Łomży:


 1. Komisja Finansów i Skarbu Miasta,
 2. Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego
 3. Komisja Gospodarki Komunalnej

IV.  Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego


 1. Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

VI.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

VII. Komisja Sportu,  Turystyki i Rekreacji

2.  Ustala się, że przedmiotem działania powołanych komisji będą  sprawy pozostające w zakresie działania Rady Miejskiej Łomży, a w szczególności:


 1. Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

1)    budżet miasta,

2)    zmiany w budżecie miasta,

3)    podatki i opłaty lokalne,

4)    współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta,

5)     inne związane z finansami miasta.


 1. Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowani Przestrzennego

1)    budżet miasta w działach,

2)    programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,

3)    promocja miasta,

4)    współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi,

5)    plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego,

6)    problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy,

7)    współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.

 


 1. Komisja Gospodarki Komunalnej

 

1)    budżet miasta w działach,

2)    rozwój infrastruktury komunalnej

3)    funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

4)    zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego

5)    utrzymanie porządku na terenie miasta

6)    ochrona środowiska,

7)    nabywanie i zbywanie mienia miasta,

8)    gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe,

9)    współpraca z radami osiedli, Komendą Miejską Straży Pożarnej i KM Policji,

 

IV.  Komisja Edukacji,  Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

1)    budżet miasta w działach,

2)    organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego,

3)    organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego

4)    współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi,

5)    organizacja i funkcjonowanie placówek kultury,

6)    współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi,

7)    współdziałanie z Radami Osiedli,

8)    nazewnictwo ulic.

 


 1. Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

1)    budżet w działach,

2)    kształtowania polityki prorodzinnej miasta,

3)    programy ochrony socjalnej rodziny,

4)    funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej,

5)    zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej,

6)    współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym,

7)    współpraca z organizacjami pozarządowymi (pozytku publicznego),

8)    programy przeciwdziałania patologiom społecznym,

9)    współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

10)  współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.

 

VI.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

1)    bezpieczeństwo publiczne,

2)    współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi.

3)    utrzymanie porządku na terenie miasta,

4)    współpraca ze szkołami,

5)    koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej.

 

VII. Komisja Sportu,  Turystyki i Rekreacji

 

1)    budżet miasta w działach,

2)    programy rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej,

3)    współpraca z organizacjami i towarzystwami kultury fizycznej, turystyki i sportu,

4)    promocja turystyczna miasta,

5)    propagowanie rekreacji i aktywnego stylu życia,

6)    współdziałanie z Radami Osiedli.

 

 • § 2. Stwierdza się, że w skład poszczególnych komisji wybrano:

 

I. Komisja Finansów i Skarbu Miasta:

 


 1. Tadeusz Zaremba – Przewodniczący
 2. Elżbieta Rabczyńska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Witold Władysław Chludziński - członek
 4. Hanka Gałązka – członek
 5. Wiesław Tadeusz Grzymała – członek
 6. Alicja Konopka – członek
 7. Wanda Mężyńska – członek
 8. Janusz Sławomir Mieczkowski – członek
 9. Andrzej Modzelewski – członek

10. Bogumiła Olbryś - członek

11. Zbigniew Prosiński - członek

12. Andrzej Wojtkowski – członek

 

II. Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego:

 


 1. Andrzej Modzelewski - Przewodniczący
 2. Zbigniew Prosiński - Z-ca Przewodniczącego
 3. Witold Władysław Chludziński – członek
 4. Dariusz Domasiewicz – członek
 5. Anna Maria Godlewska - członek
 6. Jan Olszewski – członek
 7. Stanisław Oszkinis – członek
 8. Tadeusz Zaremba – członek

III. Komisja Gospodarki Komunalnej:

 


 1. Witold Władysław Chludziński - Przewodniczący
 2. Ireneusz Waldemar Cieślik - Z-ca Przewodniczącego
 3. Hanka Gałązka – członek
 4. Anna Maria Godlewska – członek
 5. Wiesław Tadeusz Grzymała – członek
 6. Marianna Jóśkowiak – członek
 7. Janusz Sławomir Mieczkowski – członek
 8. Andrzej Modzelewski – członek
 9. Bogumiła Olbryś - członek
 10. Jan Olszewski – członek
 11. Elżbieta Rabczyńska – członek
 12. Andrzej Wojtkowski – członek
 13. Tadeusz Zaremba – członek

 

 

 

 

IV. Komisja Edukacji  Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 


 1. Hanka Gałązka - Przewodnicząca
 2. Janusz Sławomir Mieczkowski - Z-ca Przewodniczącej
 3. Ireneusz Waldemar Cieślik – członek
 4. Alicja Konopka – członek
 5. Wanda Mężyńska – członek
 6. Andrzej Modzelewski – członek
 7. Bogumiła Olbryś - członek
 8. Edyta Śledziewska – członek
 9. Andrzej Wojtkowski – członek

10. Tadeusz Zaremba – członek

 

V. Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia:

 


 1. Wanda Mężyńska -  Przewodnicząca
 2. Marianna Jóskowiak - Z-ca  Przewodniczącej
 3. Dariusz Domasiewicz – członek
 4. Anna Maria Godlewska – członek
 5. Łukasz Kacprowski – członek
 6. Andrzej Modzelewski – członek
 7. Bogumiła Olbryś – członek
 8. Stanisław Oszkinis – członek
 9. Edyta Śledziewska – członek

 

VI. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:

 


 1. Zbigniew Prosiński - Przewodniczący
 2. Anna Maria Godlewska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Maciej Andrzej Borysewicz – członek
 4. Ireneusz Waldemar Cieślik - członek
 5. Marianna Jóskowiak - członek
 6. Andrzej Modzelewski – członek
 7. Stanisław Oszkinis – członek
 8. Andrzej Wojtkowski – członek

 

VII. Komisja Sportu,  Turystyki i Rekreacji

 


 1. Andrzej Wojtkowski - Przewodniczący
 2. Łukasz Kacprowski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Dariusz Domasiewicz – członek
 4. Andrzej Modzelewski – członek
 5. Jan Olszewski - członek
 6. Zbigniew Prosiński – członek

 

 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 10 gru 2014 13:10
 • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
 • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
 • Artykuł był czytany: 1815 razy