Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 7/III/14

z dnia: 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zmiany poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)  Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Ustala się Prezydentowi Miasta Łomża Panu Mariuszowi Chrzanowskiemu następujące wynagrodzenie miesięczne:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:                                               6.200,- zł

słownie: (sześć tysięcy dwieście złotych)

 

2) dodatek funkcyjny w kwocie:                                                                2.100,- zł

słownie: (dwa tysiące sto złotych)

 

3) dodatek specjalny w wysokości 34 %

naliczony od wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego w kwocie:                                                           2.822,- zł

słownie: (dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote)

 

 

§  2

 

Ponadto Prezydentowi Miasta przysługuje, zgodnie z odrębnymi przepisami: dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawy.

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 9 grudnia 2014 roku.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2014 07:34
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2050 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej