Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA Nr 8/III/14

z dnia: 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok

Na podstawie art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j.  Dz. U. z 2012 poz.1356; zm. z 2013 poz.1563; z 2014 poz.1188) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok wraz z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 do uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

 

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2014 07:35
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1764 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej