Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 9/III/14

z dnia: 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 423/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072)   oraz art . 35a  ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz.1243 i 1244, Nr 291, poz.1707; Dz. U. z 2012 r. poz. 986,1456, Dz. U. z 2013 r. poz. 73,675,791,1446,1645,  z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457)   Rada Miejska Łomży ustala, co następuje:

 

§ 1.   W Uchwale  Nr 423/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wprowadza się nowy załącznik o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dofinansowania

zadań w 2014 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2014 07:35
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1557 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej