Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 11/IV/14

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm)  oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 4  ustawy z 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie   powiatowym  (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży postanawia:

 

§ 1

 

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  Łomża na lata 2014 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

Wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2014 - 2017, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta  Łomża.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 15:22
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1442 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej