Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 13/IV/14

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku

Na podstawie art. 263  ust 2 i 3  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2013,  poz.885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a zamieszczone są w budżecie miasta Łomża na rok 2014 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

 

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku, stanowi Załącznik Nr 2

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 15:22
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1499 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej