Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 15/IV/14

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zmiany poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072),  w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi   Pani B. K. na   działalność Prezydenta Miasta Łomża, w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego, oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem  Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska Łomży uznaje skargę za niezasadną.

Uzasadnienie:


 1. Skarżąca w 2005 roku otrzymała lokal socjalny, który zgodziła się  zasiedlić wiedząc, że rodzina składa się z 7 osób. Przez okres 1,5 roku Pani K. nie mieszkała w tym lokalu. W związku z tym, iż były tam lokale ogrzewane na piece, lokatorzy  skarżyli się, że ściany są zimne, mieli kłopoty z wilgocią, pleśnią, grzybem. W związku z tym Pani K. została wypowiedziana umowa najmu z powodu niezamieszkiwania w miejscu wskazanym i wyrokiem sądu została ona wyeksmitowana.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zapisami uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie zasad wynajmu lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Łomża tylko osoba umieszczona na liście osób uprawnionych może uzyskać zgodę na zawarcie umowy najmu mieszkania będącego w zasobie miasta.
 3. W chwili obecnej trwa aktualizacja oraz weryfikacja złożonych podań, która ma na celu  uwiarygodnienie danych służących do sporządzenia kolejnej listy.
 4. Do całkowitego załatwienia listy sporządzonej w 2008 r. potrzeba jeszcze 8 mieszkań.
 5. Podanie o przyznanie mieszkania Pani B. K. złożyła w  dniu 11 lutego 2011 r., nie mogła więc zostać ujęta na liście stworzonej w 2008 r.
 6. Szczupłość posiadanej komunalnej bazy lokalowej nie pozwala na natychmiastowe i jednoczesne załatwienie wszystkich potrzeb mieszkańców Łomży borykających się na co dzień z problemem mieszkaniowym.
 7. Uzysk mieszkań waha się w granicach od kilku do kilkunastu lokali rocznie co umożliwia realizację zaledwie 2–3% potrzeb w tym zakresie. Całkowite rozwiązanie problemu mieszkaniowego wymaga posiadania co najmniej 800 lokali.
 8. Prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku zostanie powołana Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniuje również podanie zainteresowanej.
 9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii będzie ono rozpatrzone podczas ustalania nowej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu.

§ 2. Rada upoważnia Przewodniczącą Rady Miejskiej Łomży do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 15:23
 • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
 • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
 • Artykuł był czytany: 1713 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej