Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 237/XXX/16

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Miejska Łomży postanawia:

 

                                                                       § 1

 

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

                                                                      § 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

                                                                       § 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

 

                                                                       § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

 

                                                                       § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                          Wiesław Tadeusz Grzymała

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 wrz 2016 09:27
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 776 razy