Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 243/XXX/16

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 446) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadać nazwę ulica „Elbląska”, drodze wewnętrznej zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30300.

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust.1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 wrz 2016 09:27
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1246 razy