Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 217/21

z dnia: 5 lipca
w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży.

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz.U. z 2021 r. poz. 1082/ zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

1/ Andrzej Stypułkowski - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący,
2/ Paweł Piwowarski - przedstawiciel organu prowadzącego – członek,
3/ Grażyna Klimek - przedstawiciel organu prowadzącego – członek,
4/ Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
5/ Jadwiga Pusz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
6/ Izabela Sidor- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
7/ Ewa Frołow- przedstawiciel rady pedagogicznej – członek,
8/ Małgorzata Dąbrowska - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek,
9/ Dorota Kucisz - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łomży – członek,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2021 15:00
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 327 razy