Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 220/21

z dnia: 8 lipca
w sprawie: sprzedaży nieruchomości objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podstrefa Łomża, położonej w Łomży przy ul. Ciepłej i ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym (I) przetargu.

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 67 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) oraz § 1 uchwały nr 412/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 444/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r., zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, zarządzam, co następuje:

§1

 

Sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawo własności nieruchomości, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31323 o pow. 2,4776 ha, stanowiącej własność Miasta Łomża, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podstrefa Łomża, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00027323/5.

§2

Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1, w pierwszym (I) przetargu, w wysokości netto 3.540.000,00 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych).

§3

Traci moc zarządzenie Nr 167/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.05.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podstrefa Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Ciepłej i ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym (I) przetargu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lip 2021 08:20
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 268 razy