Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 232/21

z dnia: 30 lipca
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz na podstawie Uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2021rok (Dz. Urz. Woj. Podla z 2021r. poz. 156) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2.

 

Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych –zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych–zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

 

§ 4.

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1/ Plan dochodów – 437 880 928 złotych,

     z tego: bieżące:   410 220 859zł,

         majątkowe:     27 660 069zł,

 

2/ Plan wydatków – 474 509 822 złotych,

    z tego: bieżące:   403 244 026zł,

        majątkowe:     71 265 796zł,

 

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm).

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 11 sie 2021 09:53
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 266 razy