Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 326/21

z dnia: 3 grudnia
w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu 24 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam czas pracy Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) w godzinach od 7.30 do 12.00.

§ 2. O czasie pracy Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu 24 grudnia 2021 r. informuje się interesantów i pracowników poprzez:

1)      wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych
w budynkach Urzędu Miejskiego w Łomży;

2)      zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.       

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

                                                                                                                                           

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 3 gru 2021 09:09
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 218 razy