Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 442/XLVIII/21

z dnia: 29 grudnia 2021 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 31 gru 2021 07:23
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 134 razy