Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 445/XLVIII/21

z dnia: 29 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2022 rok

Na podstawie art. 219 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 10 ust. 1, pkt. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 176) oraz na podstawie wniosku Centrum Integracji Społecznej w Łomży z dnia 08.10.2021 Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 421/XL/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2022 rok uchyla się § 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 31 gru 2021 07:31
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 115 razy