Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 60/22

z dnia: 1 marca
w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt p uchwały nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834 zarządzam, co następuje :

§ 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnieni wszyscy obywatele Ukrainy, na podstawie posiadanego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Spólka z o.o.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest ważne do 30 czerwca 2022 roku.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 1 mar 2022 14:48
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 565 razy