Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 68/22

z dnia: 7 marca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z sali zabaw "MOSiR-ek" w Parku Wodnym przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Łomży.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w zw. z uchwałą nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łomża uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat, albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Miasta Łomża Nr 65/22 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z sali zabaw „MOSiR-ek” w Parku Wodnym przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Łomży § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uwzględniając wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży zwalniam z opłat dzieci i młodzież ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. za korzystanie z sali zabaw „MOSiR‑ek” w Parku Wodnym przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Łomży.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 7 mar 2022 14:45
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 359 razy