Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 75/22

z dnia: 9 marca
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku

Na podstawie art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 poz. 1038, 1243, 1535), Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarządzenia Nr 35/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku, w składzie:


 1. Tamara Alicja Małachowska– Przewodnicząca

 2. Zbigniew Cybula – Członek

 3. Anna Bigiej – Członek

 4. Danuta Gieraga – Członek

 5. Anna Fabin – Członek

 6. Dariusz Krzysztof Wojtkowski– Członek


§ 2. Komisja konkursowa działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 435/XLVI/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

§ 3. Komisja konkursowa przy ocenie poszczególnych ofert stosuje kryteria wynikające z Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 35/22 Prezydenta Miasta Łomżaz dnia 14 lutego 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 9 mar 2022 15:08
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 458 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej