Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 77/22

z dnia: 9 marca
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2022 rok - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2022 roku

Na podstawie art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 poz. 1038, 1243, 1535), Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarządzenia Nr 33/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2022 rok – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku” w składzie:


 1. Tamara Alicja Małachowska – Przewodnicząca

 2. Zbigniew Cybula – Członek

 3. Anna Bigiej – Członek

 4. Dariusz Krzysztof Wojtkowski – Członek

 5. Artur Żbikowski – Członek

 6. Robert Grzymała– Członek


§ 2. Komisja konkursowa działa na podstawie Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok.

§ 3. Komisja konkursowa przy ocenie poszczególnych ofert stosuje kryteria wynikające z Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2022 rok – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku” ogłoszonego Zarządzeniem Nr 33/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14 lutego 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 9 mar 2022 15:13
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 436 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej