Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 94/22

z dnia: 24 marca
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łomża postępowań administracyjnych oraz wydawania rozstrzygnięć i decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Na podstawie art. 31 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 r. poz.583) zarządzam, co następuje :

§ 1. Upoważniam Pana Wiesława Jagielak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łomża postępowań administracyjnych oraz wydawania rozstrzygnięć i decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

§ 2. Upoważnienie jest udzielone na czas nieokreślony.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 19:02
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 244 razy