Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 95/22

z dnia: 24 marca
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karnetów Pracowniczych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w zw. z uchwałą nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łomża uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat, albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Miasta Łomża Nr 69/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karnetów Pracowniczych w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uwzględniając wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży ustanawiam Karnety Pracownicze dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży na zasadach wskazanych w niniejszym zarządzeniu.".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 19:53
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 453 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej